Правила сервісного обслуговування

ПРАВИЛА РЕМОНТУ НЕ ГАРАНТІЙНОЇ ТЕХНІКИ

1. Послуги, які надає сервісний центр

1.1. Консультація, огляд та формування пропозиції по ремонту – може здійснюватися безпосередньо в момент звернення клієнта в сервісний центр з менеджером прийомного відділення або технічним інженером.

1.2. Діагностика виробу – здійснюється технічним інженером(майстром) спеціалізованим по певному виду техніки в узгоджені терміни і включає в себе повну перевірку працездатності виробу, визначення існуючих несправностей на компонентному чи модульному рівні, ймовірних причин виходу пристрою з ладу, формування технічного висновку або пропозицій щодо подальшого ремонту.

1.3. Програмний ремонт – усунення несправності або налаштування коректної роботи пристрою шляхом повного перепрограмування, часткового програмування, оновлення версії програмного забезпечення, встановлення необхідної мови чи певних програм, а також, збереження чи відновлення інформації.

1.4. Електричний ремонт – усунення несправності шляхом відновлення електричних зв’язків чи усунення короткого замикання, заміна електричних компонентів або модулів.

1.5. Механічний ремонт – включає в себе ремонт чи заміну корпусних елементів або механічних частин пристрою.

1.6. Складний ремонт – включає в себе одну або декілька несправностей одного або різних типів, що потребують додаткових зусиль і часу для їх повного усунення і поверненню пристрою працездатного стану.

До складного ремонту також відносяться

Відновлення працездатності виробу після попадання рідини.
Відновлення працездатності виробу після механічних пошкоджень.
Усунення наслідків попереднього некваліфікованого ремонту.
Усунення наслідків стихійного лиха.

2. Правила прийому в ремонт та оформлення замовлення

2.1. При прийомі виробів у ремонт, замовлення оформлюється квитанцією, в яку вносяться відомості про замовника, ФІП, контактні дані, відомості про виріб, його марку та модель, серійний номер або IMEI, комплектність, зовнішні ознаки та його технічний стан, що підтверджується підписом замовника.

2.2. У присутності замовника під час приймання замовлення визначається перелік несправностей, які мають зовнішні прояви. Остаточний перелік складових частин, необхідних для виконання замовлення, встановлюється в процесі виконання робіт і узгоджується із замовником.

2.3. Вироби приймаються без сім-карт та карт пам’яті, за випадково залишені сім-карти або карт пам’яті сервісний центр відповідальності не несе.

2.4. Сервісний центр має право на відмову у прийманні замовлення, якщо він не може забезпечити належне його виконання.

3. Порядок і особливості виконання робіт

3.1. Після прийому виробу у ремонт технічний інженер(майстер) проводить діагностику або ремонт пристрою в залежності від попередньої домовленості протягом встановлених термінів.(п.4)

3.2. Ремонт виробів може здійснюватися у виконавця або за місцем експлуатації пристрою. Місце виконання замовлення визначається виконавцем, зважаючи на складність ремонту, наявність повторних несправностей, необхідність проведення випробувань у стаціонарних умовах.

3.3. Сервісний центр виконує роботи по усуненню несправностей чи пошкоджень заявлених замовником та виявлених під час прийому виробу на ремонт або діагностики, без узгодження вартості ремонту з замовником, якщо вартість не перевищує мінімальну, вказану у «Розцінках на ремонт електротехніки», відповідно до певної категорії виробу.

3.4. Якщо вартість ремонту перевищує мінімальні розцінки, ремонтні роботи призупиняються до погодження вартості ремонту з замовником. Погодження проводиться згідно контактних даних вказаних в квитанції. Термін ремонту при цьому може збільшуватися на час, необхідний для узгодження.

3.5. Якщо в процесі діагностики чи ремонту буде встановлено додаткові несправності чи пошкодження не вказані замовником при здачі виробу, ремонт призупиняється до узгодження подальших дій із замовником. Термін ремонту при цьому може збільшуватися на час, необхідний для узгодження.

3.6. Якщо в процесі ремонту потрібно провести дії, які приведуть до часткової або повної втрати індивідуальної інформації замовника, ремонт призупиняється до узгодження подальших дій із замовником. Термін ремонту при цьому може збільшуватися на час, необхідний для узгодження.

3.7. Якщо вказаний недолік має періодичний характер, початком роботи над його усуненням вважається день прояву недоліку.

3.8. У період гарантійного терміну відремонтованого виробу повторний його ремонт в обсязі замовлення здійснюється безкоштовно за пред’явленням замовником гарантійного документа. Гарантійний термін продовжується на час перебування виробу в ремонті.

4. Особливості ремонту виробів, пошкоджених в результаті попадання рідини, механічних пошкоджень, попереднього некваліфікованого ремонту чи стихійного лиха

4.1. Сервісний центр не несе відповідальності за збереження споживацьких властивостей таких виробів.

4.2. При відновленні працездатності такого виробу гарантія на виконані роботи може надаватися або не надаватися, що визначається технічним інженером сервісного центру.

5. Терміни виконання робіт

5.1. Діагностика виробів усіх категорій здійснюється на протязі 5 днів.

5.2. Роботи всіх типів окрім «складного ремонту» здійснюються на протязі 7 днів після формування пропозиції по ремонту або діагностики і узгодження вартості ремонту з замовником.

5.3. Складний ремонт виконується на протязі 14 днів.

5.4. У разі необхідності заміни певних компонентів, запчастин або модулів, терміни ремонту продовжуються на час надходження комплектуючих у сервісний центр.

6. Порядок видачі виробів замовнику

6.1. Вироби ремонт яких завершений, видаються замовнику після оплати виконаних робіт та використаних комплектуючих.

6.2. Виріб може бути виданий при пред’явленні квитанції по ремонту або документів замовника і оформленні розписки видачі виробу без квитанції.

6.3. Сервісний центр несе гарантійні зобов’язання на виконані роботи та встановлені комплектуючі, на час встановлений технічним інженером (до 3-х місяців з дня видачі відремонтованого виробу замовнику). При цьому гарантія не поширюється на термінал в цілому.

6.4. При видачі виробу з ремонту замовник отримує квитанцію з вказаними результатами діагностики, виконаними роботами, терміном гарантії та вартістю послуг.

6.5. У разі втрати квитанції, видача виробу проводиться по пред’явленні паспорту і письмової заяви особи, що здала його у ремонт .

7. Особливості розрахунку за виконані роботи

7.1. Діагностика виробів різних категорій здійснюється безкоштовно при здійсненні ремонту в нашому сервісному центрі.

7.2. У випадку відмови від проведення ремонту замовник оплачує вартість робіт проведених для визначення несправності та встановлення її причини(діагностику) відповідно до діючих розцінок. (п.11 «Розцінок на роботи по ремонту електротехніки»)

7.3. Діагностика не оплачується якщо ремонт не може бути завершений.

7.4. Вартість робіт по ремонту виробів різних категорій залежить від ціни пристрою, виду і складності ремонту та часу проведеного інженером за ремонтом.

7.5. Вартість замінених комплектуючих (запчастини, електричні компоненти, шлейфи, блоки, модулі) оплачується додатково до вартості виконаних робіт.

7.6. Вид оплати за запчастини та надані послуги: (в залежності від умов та домовленості)

– Повна післяплата

– Повна передоплата

– Часткова передоплата

7.7. Оплата здійснюється:

– Готівкою

– Безготівковий розрахунок

8. Порядок та термін зберігання виробів

8.1. Сервісний центр несе відповідальність за збереження споживацьких властивостей виробу під час перебування на ремонті.

8.2. Термін зберігання продіагностованого чи відремонтованого виробу у сервісному центрі становить 14 днів. По закінченні цього терміну за збереження виробу у сервісному центрі нараховується пеня у розмірі 15 грн за один день. Якщо ремонт або діагностика не проводилися, пеня не нараховується.

8.3. Термін зберігання не продіагностованого чи не відремонтованого виробу у сервісному центрі становить 60 днів.  По закінченні цього терміну за збереження виробу у сервісному центрі нараховується пеня у розмірі 15 грн за один день.

8.4. Виріб зберігається до моменту, коли його орієнтовна оцінена вартість буде дорівнювати сумі заборгованості замовника перед сервісним центром. Після цього виріб може бути реалізований через комісійну торгівлю, а кошти поступають на рахунок сервісного центру для компенсації витрат на ремонт, діагностику та зберігання.

РЕМОНТ ГАРАНТІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Гарантійне обслуговування включає в себе безкоштовне усунення протягом гарантійного терміну будь-яких несправностей чи недоліків придбаного виробу, що виникли з вини виробника.

Умови гарантії та деталі гарантійних зобов’язань вказані у гарантійному талоні придбаного виробу.

Гарантійному обслуговуванню підлягають вироби з присутньою необхідною документацію та вірно заповненим гарантійним талоном.

При прийомі гарантійних виробів у ремонт, замовлення оформлюється квитанцією, в яку вносяться відомості про замовника, ФІП, контактні дані, відомості про виріб, його марку та модель, серійний номер або IMEI, комплектність, зовнішні ознаки, його технічний стан та несправності і недоліки, які мають зовнішні прояви, що підтверджується підписом замовника.

Вироби приймаються без сім-карт та карт пам’яті, за випадково залишені сім-карти або карти пам’яті сервісний центр відповідальності не несе.

Терміни виконання гарантійних ремонтів встановлені Законодавством України, можуть бути більшими від встановлених 14-ти днів за згодою сторін і продовжуватися автоматично в залежності від умов та місця перебігання ремонту.

Термін гарантії продовжується на час перебування виробу у ремонті.

Сервісний центр має право на відмову у прийманні замовлення, у випадках

– Відсутність гарантійного талону або необхідної документації (чек про покупку).

– Не заповнений або не належно заповнений гарантійний талон. (відсутні печатки фірми продавця в потрібних місцях, марка та модель виробу, серійний номер або дата продажу)

– Дані вказані у гарантійному талоні не відповідають виробу, стерті або виправлені.

– Закінчився термін гарантійного обслуговування.

– Термінал має видиме механічне пошкодження.

– Виявлено стороннє втручання у виріб (зірвана пломба виробника, сліди розбору)

– Виявлено сторонні предмети у функціональних вузлах або присутні сліди води чи корозії.

– Порушені умови експлуатації, вказані в інструкції по експлуатації виробника.